Politica de Confidențialitate

  • Home
  • Politica de Confidențialitate

CINE SUNTEM

SC Syscom Digital SRL (denumită Agenția) cu sediul social în București, Strada Carol Knappe nr. 41, Sector 1, București 011505, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/9256/2009, având CUI RO 25946293.  

 

Vă punem la dispoziție această politică privind prelucrarea datelor personale pentru a vă informa ce vom face cu datele pe care le dvs. ni le furnizați. Prin transmiterea acestor date către noi, acceptați condițiile descrise în prezenta Politică.

 

Noi ne obligăm să respectăm cerințele legislației naționale și prevederile "Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE" ("GDPR").

 

DATELE PE CARE LE COLECTĂM

Informații pe care le furnizați direct

Pentru a putea trimite informațiile completate în formularele de pe site-ul nostru, este necesar să ne furnizați date cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de email și un număr de telefon. 

 

Aceste date ne sunt necesare în vederea procesării cererilor dvs de aplicare pentru un post de lucru în agenția noastră sau pentru eventuale colaborări cu dvs in calitate de viitori clienți.  

 

UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ 

Scopul prelucrării acestor date

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopul procesării și prelucrării cererilor date de dumneavoastră prin intermediul site-ului. 

În situația în care vom identifica și alte scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vă vom solicita consimțământul pentru această prelucrare.

 

Temeiuri legale de prelucrare

Temeiurile legale care stau la baza prelucrării și procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt următoarele:

  • Încheierea sau executarea unui contract, de exemplu, vom prelucra datele cu caracter personal daca intentionati sa achizitionati produsele sau serviciile noastre;;
  • Existența unui interes legitim - spre exemplu, pentru a preveni fraudele sau pentru a menține securitatea serviciilor noastre și/sau îmbunătățirea acestora. Vom face o evaluare strictă în situația în care prelucrarea se va face în acest temei pentru a evita ca interesele noastre să prevaleze intereselor dumneavoastră;
  • Consimțământ - în situația în care prelucrarea nu se întemeiază pe unul dintre temeiurile de mai sus, vă vom solicita consimțământul pentru prelucrarea datelor necesare.

 

DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este cerut printr-o dispoziție legală sau pentru o perioadă de timp necesară pentru a ne îndeplini obligațiile față de dumneavoastră.

Când datele dumneavoastră nu mai sunt necesare pentru prestarea serviciului solicitat, acestea vor fi șterse sau distruse, printr-o metodă adecvată.

 

PĂSTRAREA ÎN SIGURANȚĂ A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Ne-am luat angajamentul de a depune toate diligențele necesare în vederea implementării unor măsuri tehnice și fizice de securitate care să protejeze în mod adecvat datele dumneavoastră cu caracter personal. Echipa noastră, prin implementarea unor măsuri adecvate de securitate, încearcă să diminueze orice risc de securitate, breșă sau alt tip de incident ce ar putea avea repercursiuni asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal.

 

Vă rugăm să aveți grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal. Nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la orice acces neautorizat sau pierdere ori dezvăluire ce excede controlului nostru.

 

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces la datele  cu caracter personal ce vă aparțin – puteți oricând solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care noi le deținem în legătură cu dumneavoastră.

 

Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal – în situația în care datele pe care le deținem în legătură cu dumneavoastră trebuie modificate, actualizate sau sunt incorecte, puteți faci oricând o solicitare în acest sens.

 

Dreptul la portabilitatea datelor – puteți în orice moment să ne solicitați să vă descărcăm, într-un format solicitat, datele pe care le deținem.

Dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal – în anumite situații, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, însă acest lucru poate afecta posibilitatea utilizării unor servicii.

 

Dreptul la opoziție și/sau de retragere a consimțământului pentru prelucrările efectuate prin Website folosind datele de contact / mecanismele de comunicare disponibile în Website.

 

Putem actualiza din când în când aceasta politică (și orice notificare suplimentară privind confidențialitatea). Vă vom notifica despre modificări când este necesar să o facem în temeiul legii.

 

Adresa de Corespondență: Strada Carol Knappe nr. 41, București, Sector 1, cod poștal 011505. 

 

În situația în care aveți nelămuriri cu privire modul de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne puteți contacta la adresa de email contact@syscomdigital.ro  

 

 

Echipa Sycom Digital.